Tổng số: 81
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/KH-UBND 25/01/2024 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024
Lượt xem: 33
Tải về
04/KH-UBND 25/01/2024 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước xã Trực Hưng năm 2024
Lượt xem: 23
Tải về
02/KH-UBND 25/01/2024 Kế hoạch công tác tư pháp năm 2024
Lượt xem: 18
Tải về
05/KH-UBND 25/01/2024 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền vè cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 18
Tải về
03/KH-UBND 25/01/2024 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã Trực Hưng năm 2024
Lượt xem: 22
Tải về
06/KH-UBND 25/01/2024 Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cỏ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cậ pháp luật năm 2024
Lượt xem: 8
Tải về
35/TB-UBND 19/10/2023 Thông báo về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Trực Hưng
Lượt xem: 76
Tải về
48 /BC-UBND 29/09/2023 Báo cáo về việc khắc phục tồn tại, hạn chế được phát hiện qua kiểm tra công tác CCHC năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về
31/ TB-UBND 26/09/2023 Thông báo phân công nhiệm vụ của UBND xã
Lượt xem: 56
Tải về
02/KH-HĐNVQS 04/10/2023 Kế hoạch Sơ Tuyển sức khỏe NVQS Nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024
Lượt xem: 40
Tải về
123456789