Kế hoạch Sơ Tuyển sức khỏe NVQS Nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 02/KH-HĐNVQS
Ngày ban hành 04/10/2023
Ngày hiệu lực 04/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Sơ Tuyển sức khỏe NVQS Nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Văn Công
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-So-Tuyen-suc-khoe-NVQS-Nam-cong-dan-san-sang-nhap-ngu-nam-2024.pdf